Het stadsfestival van Haarlem

Daarom FIER Haarlem!

Een jaarlijks stadsfestival in Haarlem

Haarlem heeft geen stadsfeest, zoals bijvoorbeeld Deventer, Alkmaar en Leiden. Een festival voor alle inwoners, met muziek, eten en drinken, sport en cultuur. Een feest voor iedereen dat verbroedert en verbindt op een laagdrempelige en positieve manier.

Een stadsfestival dat niet alleen feest is, maar ook relevant en actueel. Een festival met een relevant onderliggend verhaal is daarbij de ideale drager. ‘Het Beleg van Haarlem’ (1572-1573) door de Spanjaarden is dat sterke verhaal. Het is een verhaal dat gaat over mensen die samen strijden om in vrijheid te kunnen leven in hun stad. Precies wat nodig is in deze tijden.

Er zijn dus aanleidingen genoeg om juist nu een stadsfestival te starten voor Haarlem: welkom bij Fier Haarlem!

Verleden: de roemruchte geschiedenis van Haarlem: het Beleg van Haarlem

Het Beleg van Haarlem, tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje, is in 2023 450 jaar geleden. De Geboorte van Nederland, in 1573, is een mooie aanleiding voor een stadsfestival in Haarlem. Dat we dit Netflix-waardige verhaal niet meer precies kennen, doet onrecht aan de prestatie die stadsgenoten toen voor de vrijheid van ons land hebben geleverd. De verdraagzaamheid en verbondenheid onderling en de verscheidenheid van de eensgezinde troepen zijn een voorbeeld voor ons nu. Een ongelooflijk trots verhaal waarin het gaat over sterke samenwerking, los van wie je bent en wat je nationaliteit is. Iedereen was nodig om de Spanjaarden te verjagen.

In Haarlem vloeiden de krachten van de Spaanse tirannie in het acht maanden durende Beleg weg. Hier werd de droom van een onafhankelijk en vrij Nederland reëel. Na deze mentale en fysieke uitputtingsslag werd Spanje vervolgens in Alkmaar succesvol verslagen. Iets om trots op te zijn: Fier Haarlem.

Het Festival anno 2025

Het doel van Fier is het bevorderen van onderling verbinding tussen Haarlemmers en de verankering van kernwaarden van een vrije, trotse stad, met het oog op de toekomst. Dit vanuit een gezamenlijke beleving van hun stad en haar roemruchte geschiedenis.

Om zo’n sociale verbindende cultuur op te bouwen, ben je niet in één keer klaar. Daarom kiezen we voor een steeds terugkerend festival, op een vast moment (gedacht wordt nu aan juni). Begin van ieder nieuwe jaar staat dit feest al in de agenda van iedere Haarlemmer.

Verdeling stad in kwartieren

Wat bijzonder was tijdens het Beleg is de samenwerking tussen verschillende landen tegen de gezamenlijke vijand en zijn bondgenoten. Zeker nu, met oorlog tussen Rusland en Oekraïne, is het vredig samenleven op het Europees continent een waarde die iedere Haarlemmer zal onderschrijven.

Fier Haarlem bevordert deze gedachte met het vertellen van het verhaal over het Beleg: diverse Europese nationaliteiten vochten met en tegen elkaar in en voor de muren van de stad. Heel Europa keek ademloos mee hoe Spanje, met haar bondgenoten uit het toen nog sterk verdeelde Duitsland, Italië, Bourgondië, Bohemen, Wallonië en Holland, zich zelf steeds verder vastliep langs de oevers van het Spaarne. En dat ook aan de kant van de opstandelingen de Europese afkeer tegen het tirannieke beleid van Philips II zich samenbalde, was duidelijk door de aanwezigheid van troepen Engelsen, Schotten, Duitsers, Walen en Fransen binnen de stadsmuren van Haarlem gedurende het hele Beleg. Kortom: samenwerking in slechte tijden is noodzakelijk.

Fier de Nacht

Fier Haarlem zal elk jaar worden afgetrapt op een spectaculaire wijze, die voor alle Haarlemmers aantrekkelijk is. Dat wordt gedaan door het verhaal van het Beleg te projecten op de gevels van de Grote Markt. Dit videomapping filmpje is niet meer nieuw maar blijft een bijzondere en spectaculaire ervaring, die bij blijft.

Het contextgevende totaalverhaal wordt hier op een korte en snelle manier getoond. De drie thema’s verscheidenheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en het overkoepelende thema vrijheid zijn hierin veweven. Dit verhaal wordt elk jaar als start verteld, zoals dat bij het kerstverhaal ook altijd werd gedaan. Herhaling van een mooi en spannend verhaal is leuk en zorgt dat het verhaal tussen de oren en bij het hart komt.

Fier de Camisade

In 1572 ging het om moed, trouw, samenwerking en natuurlijk fitheid en vol kunnen houden. Dat gaan we ook nu testen met ‘te land, ter zee en in de lucht’ activiteiten (hierna kortweg TLTZ) en Expeditie Robinson-achtige proeven op en langs het Spaarne. Sport geeft plezier, verbindt en zorgt voor gezonde mensen. Met het grote verschil dat het niet alleen voor fitte of sportieve, actiegerichte mensen toegankelijk is, maar juist voor iedereen. Want in de tijden van het Beleg, maar ook in de toekomst, is iedereen nodig. Ieder kwartier levert een mooi gemixt team Haarlemmers (sportief, niet-sportief, met beperkingen, andere achtergronden en genderdivers) aan.

Elk jaar creëren we een gevarieerd parcours over water en op de kades. Teams leggen het parcours af gedurende de dag. Elk teamlid is nodig in het parcours. De ‘wedstrijd’ wordt door een Haarlemse Helden-jury beoordeeld op tijd, creativiteit van de presentatie en vooral ook op teamwork.

Fier Haarlem Feest

Een evenement met muziek-/theaterpodia, eten en drinken werkt altijd. De meeste stadsfestivals bestaan niet voor niets uit dergelijke evenementen. Maar we kiezen ook hier weer nadrukkelijk voor een inhoudelijke insteek langs de drie jaarthema’s. Het eten en drinken wordt door Fier en haar vrijwilligers met de ondernemers in het betreffende kwartier geregeld.

Fier Kids Haarlem

Ook kinderen zijn onderdeel van de stad. Hen willen we het verhaal mee laten maken door een digitale speurtocht met smartphones door de 16e eeuwse stad Haarlem. Augmented reality laat zien hoe het toen was. De kinderen krijgen het verhaal van de Belegering te zien, te horen en wat ons betreft te proeven, met afsluitende picknick. Een situatie van toen zal gelinkt worden aan actuele situaties van nu. Wat was toen het belangrijkste om te overleven? Is dat nu heel anders of gaat het in de kern altijd om samenwerken, als je iets wil bereiken? Wat moet jij dan nu anders gaan doen? Zo blijft het Beleg van Haarlem een relevant verhaal dat ook nu in de leven van kinderen raakpunten heeft.

Informatie

Wil je participeren of heb je een leuk idee voor het festival dat past bij ons doel? Laat dat dan graag aan ons weten.

Fier is een evenement voor ons allemaal en wordt georganiseerd door ons allemaal!

Help je mee?

Heb jij ideeën en wil jij je aanmelden als vrijwilliger?

Aanmelden

Meld je direct aan voor het FIER Festival

FIER Haarlem zoekt sponsoren

Fier Haarlem is een ambitieus evenement van Haarlem voor Haarlemmers!

Om dit goed en breed te kunnen neerzetten in Haarlem zoeken we sponsoren die ons willen steunen om dit Haarlems festival tot een succes te maken. Heb je interesse? Meld je dan aan en wij nemen dan zo snel als mogelijk contact met je op.