Word sponsor van FIER Haarlem!

Informatie

Een dergelijk ambitieus plan als Fier Haarlem heeft stakeholders nodig. Partijen waarmee concrete afspraken gemaakt worden om het festival handen en voeten te geven op creatief, organisatorisch, financieel, inhoudelijk en praktisch vlak. Het is nadrukkelijk de bedoeling om samenwerkingen aan te gaan en geen evenement
op zich te zijn.

In Haarlem zijn reeds veel evenementen. Het zoeken van aansluiting hierbij is een kernpunt van het bestuur van Fier Haarlem. Hier zal ook veel aandacht naartoe gaan: waar zitten koppelingen, waar kunnen we samen optrekken, waar kunnen we aanvullen?

Het grootse Bevrijdingspop is in Haarlem een van de bekendste en professionele evenementen.Het Bevrijdingspop gaat over vrijheid vieren naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog. De inhoudelijke aansluiting hierop van Fier met het Beleg van 1572 is goed. De insteek van Fier gaat echter verder: Fier zoekt naar verbondenheid en is zeer nadrukkelijk puur gericht op Haarlemmers.

Aanmelden als sponsor

Meld je aan als sponsor voor het FIER Festival